همکاری با ما

برند استارلیدی، به منظور پاسخ به نیاز متخصصین فعال در حوزه زیبایی، از سال ۱۳۹۷ تحقیقات گسترده ای را با تکیه بر دانش و تخصص محققان داخلی و خارجی آغاز نموده است. نتیجه انجام این تحقیقات منجر به تولید و عرضه محصولات حرفه ای با شعار «به رنگ زیبایی» در چهار گروه انواع رنگ مو، انواع بی رنگ کننده های تخصصی مو، شامپوهای تخصصی و محصولات مراقبت از مو به بازار شده است. شرکت استارلیدی مصمم است تا انواع محصولات با کیفیت برتر و جهانی را در اختیار فعالان حوزه زیبایی قرار دهد.

همکاری کاری

برند استارلیدی، به منظور پاسخ به نیاز متخصصین فعال در حوزه زیبایی، از سال ۱۳۹۷ تحقیقات گسترده ای را با تکیه بر دانش و تخصص محققان داخلی و خارجی آغاز نموده است. 

کارشناس فروش

برند استارلیدی، به منظور پاسخ به نیاز متخصصین فعال در حوزه زیبایی، از سال ۱۳۹۷ تحقیقات گسترده ای را با تکیه بر دانش و تخصص محققان داخلی و خارجی آغاز نموده است. 

همکاری تجاری

برند استارلیدی، به منظور پاسخ به نیاز متخصصین فعال در حوزه زیبایی، از سال ۱۳۹۷ تحقیقات گسترده ای را با تکیه بر دانش و تخصص محققان داخلی و خارجی آغاز نموده است.