تصویر

شامپو اکوالایزر به معنی تنظیم کننده و تعدیل کننده، برای بعد از پایان انجام هرگونه فعالیت شیمیایی بر روی مو طراحی شده است. این محصول به طور عمیق آثار مواد شیمایی باقیمانده در سطح موها را از بین برده و بافت مو را به حالت نرمال و طبیعی نزدیک می کند. این شامپو در اصلاح عمومی به "شامپو بعد" شناخته می‌شود. شامپو اکوآلایزر ضمن از بین بردن آثار باقیمانده از مواد شیمیایی بر روی مو و پاکسازی کامل آن، Ph محیط موها را به موهای طبیعی و سالم باز می‌گرداند و اجازه نمیدهد Ph بالا باعث آسیب به موها شود. این شامپو فلس موها را کامل بسته و سطح خشن ایجاد شده بعد از کار با مواد شیمیای در موها را تلطیف می‌کند.


این محصول به ویژه بعد از کراتین درمانی کاربرد دارد. پس از کراتین درمانی نمی توان از شامپوهای معمولی استفاده نمود چرا که مواد موجود در شامپوهای معمولی با مواد باقیمانده از کراتینه واکنش نشان داده و باعث تغییر رنگ مو می شوند. شامپو اکوآلایزر به نحوی فرموله شده است تا ضمن حذف باقیمانده مواد شیمیایی بر روی مو، با این مواد -به ویژه مواد باقیمانده از کراتین درمانی بر روی مو- واکنش نداده و به این ترتیب باعث آسیب یا تغییر رنگ مو نشود.
- بازسازی ساختار بافت مو و آبرسانی عمیق آنها
- عدم واکنش با مواد شیمیایی موجود بر روی مو همانند مواد کراتین درمانی
- بازگرداندن بافت مو به حالت طبیعی
EnglishPersian