شرکت استارلیدی شامپوهای تخصصی و حرفه ای را برای بالا بردن نتایج فعالیتهای زیبایی و احیا بر روی بافت مو تولید نموده است. این محصولات بافت مو را جهت انجام هر فعالیت زیبایی و احیای بافت مو که با استفاده از مواد شیمیایی انجام میشود، آماده کرده و گروه دیگری از این محصولات که برای پس از انجام فعالیتهای زیبایی بر روی مو مورد استفاده قرار میگیرد، موجب می شود تا بافت مو به حالت طبیعی و نرمال بازگردد.

تصویر

شامپو پریمر

قبل از انجام هرگونه فعالیت شیمیایی بر روی موها، محیط مو را برای انجام فعالیتهای رنگ، دکلره، فر، صافی و کراتین درمانی آماده می کند. این محصول با تبدیل کردن محیط مو به محیط قلیایی و افزایش Ph، موها را برای پذیرش و نفوذ مواد شیمیایی آماده می کند.

تصویر

شامپو اکوالایزر

به معنی تنظیم کننده و تعدیل کننده، برای بعد از پایان انجام هرگونه فعالیت شیمیایی بر روی مو طراحی شده است. این محصول به طور عمیق آثار مواد شیمایی باقیمانده در سطح موها را از بین برده و بافت مو را به حالت نرمال و طبیعی نزدیک می کند.

تصویر
EnglishPersian